Sunday, Sep. 8, 2019

Alevi Nedir, Alevilik nedir? – Reklam

Written By:

|

25 Ekim 2013

|

Posted In:

Alevi Nedir, Alevilik nedir? – Reklam

Alevilik Türkiye’de her zaman için tartışma konusu olmuştur. Egemen ideolojinin, İslam’ın Hanefi-sünni tarafını sadece bugün değil, Cumhuriyet ve Osmanlı boyunca ön planda tuttuğunu gözönüne alırsak bunun neden böyle olduğunu anlamak daha kolay olur. Tek bir sünninin bile yaşamadığı Alevi köylerine devlet bütçesinden yapılan camiiler, devlet kadrolarından maaş alan imamlar bu ülkenin hazin ama aynı zamanda gülünç taraflarını göz önüne sermektedir. Camii yapmakta en ufak bir tereddüt dahi yaşamayan devletin şu ana kadar tek bir cemevini dahi Alevi vatandaşlarına çok görmesi de Alevilik ve aleviler açısından ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Elbette bir çok Alevi devletten bu konuda bir beklenti içerisinde değildir. Ancak ayrımcılığın en uç noktada kendini gösterdiği bu anlayış, sanki son derece normal bir durummuş gibi bir algı yaratmaktadır. İşte bu, sadece kendini ön planda tutan merkeze alan anlayış Alevi vatandaşları, tarihten gelen bir tevekkül geleneği çerçevesinde davranmaya itmektedir. Bu durum nereye kadar devam edecektir bunu belki yakın belki uzak gelecekte hep birlikte göreceğiz.

Aleviliğin ne olduğu bir çok kişi tarafından iyi bilinmez. En iyi bilinen unsurları Hazreti Ali ve Hazreti Üseyin’dir. Peki öyleyse Alevi nedir, Alevilik nedir ? Bir çok tanımda Hazreti Ali ‘yi seven ya da Hazreti Ali yanlısı olarak geçen Alevilik tabii ki bu tanımın çok ötesinde bir geleneğe sahiptir. Hazreti Ali’yi reddetmeyen sünni mezhebine mensup olanların da bu anlamda Alevi sayılmaları gerekir ki böyle bir şey pek de gerçekçi olmaz. Sözsel ifadelerden ziyade bir YOL olan Alevilik tarihte yaşanmış olan Kerbela olayını temel alır. Bu olayda Hz.Muhammed’in torunu Hz.Üseyin kalleşçe katledilmiştir. Bu bakımdan Hazreti Üseyin sevgisi çok önemlidir.

Alevilikle ilgili en önemli soru işaretlerinden biri de Aleviliğin Şiiliğin bir kolu olup olmadığıdır. Kerbela Olayı’na dayanan ayırımın en önemli unsuru Ehlibeyt sevgisi ve oniki imamdır. Elbette bu yönüyle aynı tarihsel kökene dayandığını söylemek mümkündür. Ama bir din geleneği ve kültür olarak Alevilik ve Şiilik arasında çok da benzerlik bulunmadığını söylemek hiç te yanıltıcı olmayacaktır. Bu noktada Aleviliğin eski Türk inançları ile benzeşen bir takım ritüellere de sahip olduğu söylenmektedir. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki Alevilik her şeyden önce bir onurlu yaşam ve ahlak yaklaşımıdır. Muhammed Ali’nin getirdiği Ehlibeyt yolunda 4 Kapı 40 makamla simgeleşen Ehlibeyt okulu; bireylerin nefislerini yok etmelerini ve onları her yönleri ile geliştirmeyi hedefler. Dinsel tarafları ile de Hazreti Muhammed’in peygamberliği (rehber)ve- Hazreti Ali’nin Evliyalığı ( Mürşit) başta olmak üzere önce iman, inanç sonra da ibadet gerektiren bir Yoldur. Bir o kadar da koşulsuz inanç yerine sorgulamayı bünyesinde bulundurur.

Bir Alevi forumu olarak önemli sorumluluklarımızın olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Alevi’lerin tarihten kaynaklanan o çekimserlikleri nin bizim gibi Ehlibeyt Evliyası Pir Zöhre Ana’nın önderliğinde kurulan forumlar sayesinde bir parça daha kırılması sağlanabilir. Toplumun birbirinin sesini duymasının ne kadar önemli olduğu özellikle içinde bulunduğumuz yıl yaşanan toplumsal hareketlerle daha iyi anlaşıldı. Bir Alevi forum olarak bu konuda kendi üzerimize düşen sorumluluklarda n kesinlikle kaçamayız. Toplumsal bellek ve düşüncenin bir örneği olan bu tür forumların daha da çoğalması dileğimizdir.

 

Share This Article

Related News

Corel Draw X6 Uygulamalı Görsel Eğitim Seti

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(2) Readers Comments

  1. ismail gercek
    05 Kasım 2013 at 02:22

    Alevilik nedir tanımını yapmadan önce Alevi kimdir, Alevi kime denir onun tanımını yapmamız gerekir. Alevi; Hz. Muhammed, Hz. Ali'ye ve onların soyundan gelen yani Ehlibeyt'ten gelen nesle gönülden bağlı, ibadetlerini Ehlibeyt namazı, muharrem yası matemi (muharrem orucu) , Cem, Semah, Musahip kardeşliği, Aşure olarak yapan, Aslı ; insanlık ve doğruluk, Cevheri; yumuşak huylu olan, Hazinesi; bilgi olan , Kemali; marifet sahibi olan, Meyvesi; dostluk ve sevgi olan her dine, millete, mezhebe, her düşünüş ve inanışa, görüşe kıymet veren, "din" ve şeriat adına toplumun kandırıldığı uydurma bilgilerden, hurafelerden sıyrılmış, vahdet-i vücut (varlık birliği) inancına sahip, yetmiş iki millete aynı gözle bakan Alevilik yani insanlık yolunun bir neferidir. Alevi terimi yukarıda görüldüğü gibi her şeyden önce dinsel ve inançsal bir anlam taşımaktadır. Bir üst isim olarak kullanılan Alevi terimi, içerisinde birçok alt topluluğu barındırmaktadı r. Alevi teriminden önce bu topluluk için Kızılbaş, Rafızi, Güruhu Naci ,Torlak, Taifeyi Bektaşiyan gibi isimler kullanılmaktadı r. Alevilik; Hâk Muhammed Ali , Oniki İmam ve EhliBeyt sevgisini temel alan bir inanç ve ibadet yoludur. Çünkü Alevilik inancı insanın yaşamı boyunca, Hak ile bütünleşmesini amaçlayan kıldan ince, kılıçtan keskin bir yolda yürümesini, eline diline ve beline sahip olup, hak yemeden hak yedirmeden, sevgi ,saygı hoşgörü, insanlık yolundan ilerleyerek, insanın kendini bilmesini ve kendini arayıp bulmasını, hakkın yarattığı her canlıya değer vermesini hedef alır. Alevilik; İslam’la ilgisi olmasına rağmen Alevilik İslam’da Sünni ve Şia anlayışından oldukça farklı özellikler taşımaktadır. Alevilik; salt Hz.Ali'yi sevmekten ibaret değildir! Aleviliğin kendine has inançları, ibadet ritüelleri sosyal yapıları ve kurumları vardır. Bu inançlara sahip olmayan ve ibadetlerini yerine getirmeyen bir kişi gerçek manada Alevi olamaz. Zahiri sığ düşünceleri ile Aleviliği kendi paradigmalarıyl a yorumlayan, Aleviliği kendi dar kalıplarına sokmaya çalışan, farklı inanç potalarında asimilasyona uğratmak isteyen kişi veya kurumların olduğunu biliyoruz. Bu durum öyle vahim bir hal aldı ki artık Alevilerin dışında hatta tam karşısında olup ta Alevi kurumu kuran, Alevi olmadığı ve Alevi gibi yaşamadığı halde bir Alevikurumunun başına geçirilen insanların amacının asla Alevi toplumuna hizmet etmek olmadığı aşikardır ki söylem ve demeçler bunun en büyük kanıtıdır. Aşk ile...

  2. Devrim Songül
    12 Kasım 2013 at 21:17

    Alevi nedir sorusuyla devamlı karşılaşıyoruz. Aleviler toplumun aydınlık, ilerici yüzüdür. Alevi; inanç,ibadet,sevgi,saygı,insan hakları, eline diline beline sahip olan, bütün insanlığı bir gören,tevhid inancına sahip,Ehlibeyt yolunda yürüyen, peygamberimizin mübarek torunu Hz.Hüseyin için Yası Matem orucu -Muharrem orucu- tutan, semahıyla cemiyle Hakka varmaya çalışan,rızasız adım atmayan, ilime, bilime değer veren kişidir. Bütün bu saydıklarım ideal bir Alevide olması gereken temel özelliklerdir. Her toplumun iyisi kötüsü vardır bu da bir gerçek. Alevisiyle Sünnisiyle huzur içinde yaşayacağımız bir ülke hayal ediyorum...

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.