Monday, Apr. 16, 2018

4+4+4 Faciayla Sonuçlanır – Abbas Güçlü

Written By:

|

09 Mart 2012

|

Posted In:


TBMM Eğitim Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonda alınan kararlar ve oluşacak sorunları, maddeler halinde değerlendirmek gerekirse;

1)TBMM Eğitim Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonunda ilköğretim 1. sınıfa başlama yaşını altı yaşına indirilmesi kararı alındı. Bu karar öncelikle eğitim felsefesine ve çocuk psikolojisine aykırı bir karardır. Öncelikle; yazma çalışmalarında el ve parmak kas gelişimi diye bir süreç vardır. Bu süreci tamamlamayan çocuk, yazma çalışması yapamaz. Yazma çalışması yapamadığından kendisini başarısız kabul ederek, kendisini mutsuzluğa iter. Bu çocukların psikolojsiyle oynamaya hakkımız yoktur. Bir de başka ülkelerle kendi ülkelerimizi karşılaştırma garabetine düşmeyelim. Eğitim coğrafik şartlara ve  sosyo-ekonomik koşullara göre değişkenlik gösteren bir olgudur. Bizim ülkemiz şartlarına göre birinci sınıfa başlama yaşı  yedi  olmalıdır. (72 ayı doldurmuş)

2) Doğu ve Güney Doğuda Anadolu’da 1. sınıfa başlayan çocuklar genelde Türkçeyi iyi kullanamadığı  için ilk önce Türkçe öğreniyor sonra okuma yazmaya geçiyordu.  Bu okuma yazma öğrenme süresine tamamlama dönemi birinci dönemin sonu olması gerekirken,  ikinci dönemin  Mayıs  ayını buluyor. Hatta bazıları bu dönemde okuma yazmaya bile geçemiyordu. Ancak; okul öncesi dönemle ilgili çalışmalar yapılması ve okul öncesi döneme  önem verilmesi,  bu sorunları ortadan kaldırmayı başarmıştır.  Bu nedenle  okul öncesi döneme  önem verilmeli ve okul öncesi dönem mutlaka zorunlu olmalıdır.

3) Sınıf öğretmenlerine güvenilmiyor olmalı ki,  onların yıllardır okuttuğu ve bu konuda ihtisas sahibi olduğu   5.sınıfları ellerinden alınıyor. Oysa; sınıf öğretmenlerinin alanı daraltılmamalı, sığ ve dar kalıba sokulmamalıdır. Eğer  dar bir kalıba sokacak olursanız, sadece 4. sınıfa kadar öğrencileri okut  ve tekdüze eğitim ver diyecekseniz, o zaman  onlardan kendilerini  geliştirmesini bekleyemezsiniz.

4) 4+4+4’lük sistemle 52000 norm fazlası  sınıf öğretmeni   ne olacak diye sorulduğunda, kapalı köy okulları açılacak, yeni derslikler inşa edilerek  sınıf mevcutlarını  OECD ortalamasına yani, 21 ‘e düşürüleceklerini,  o dersliklere, norm fazlası olacak 52000 sınıf öğretmeni gönderileceklerini söylüyorlar. Ancak; şu anda batı  illerinde yığılmadan dolayı binlerce norm fazlası  öğretmen varken, 160.000 derslik açığı bulunduğu halde  bu batı illerindeki norm fazlası öğretmenlere  okutulması için derslik daha oluşturulamamışken ve okul binaları tıklım tıklım doluyken, 52000 sınıf öğretmenine yeni derslikler oluşturulacağına inanmıyoruz.

5) Yasa yapıcıların bazı açıklamalarında  5. sınıfların, sınıf öğretmenleri tarafından  okutulması ve birinci kademede yer alması sakıncalıdır diyor. Sebebi sorulduğunda;  5. sınıf öğrencileri soyut zeka döneminde  olması ve oyun döneminde olmadığı savunularak,  ikinci kademede yer alması gerektiği savunuluyor. Oysa bilimsel gerçeklik şunu söyler;  somut zeka 11 yaşını bitirene kadar devam etmekte, 5.sınıfta olan bir öğrencin daha 11 yaşını bitirmediğinden  somut zekayı kullanır. Aynı şekilde 1.sınıfa 6 yaşında başlanırsa 5. sınıf öğrencisinın yaşı 10’a kadar düşecektir.

Abbas GÜÇLÜ

Share This Article

Related News

Düsman Çıkarsa Sahile oturt
Atatürk Amerika’daki Bir Üniversitede Ders Oldu
Atatürk İçin Yapılan Silah Londra’da Satılacak

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir