Thursday, Feb. 11, 2016

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk’e Verilen Kıdem Nişan Madalya Ve Ünvanlar
Şubat 10, 2016 - (0) comments

ATATÜRK’ÜN ALDIĞI KIDEM NİŞAN MADALYA VE ÜNVANLAR Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca, başarılarından dolayı almış [...]

Atatürk Anıları

Mustafa Kemal Atatürk:”Şerefimle Ölmeye Hazırım”
Şubat 03, 2016 - 1 Comment

Atatürk’den bir anı…  Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye ile 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geliyor. Heyeti Temsiliye’nin muhasebecisi Mazhar Müfit [...]

Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri
Nisan 23, 2015 - (0) comments

Atatürk, dış politika ile ilgili dengeli ve barış sever bir yol izleyen büyük bir devlet adamıdır. Onun bütün dünyaya örnek teşkil etmiş olan dış politika anlayışı ve bu anlayışın özünde yatan [...]

Atatürk Sözleri

Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Sözleri
Şubat 10, 2016 - (0) comments

Atatürk, Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu bir çok kez dile getirmiş, Türk milliyetçisi olmanın ne manaya geldiğini, milliyetçilik ilkesinin ne anlam taşıdığını aşağıdaki sözlerle açıkça ifade etmiştir. Atatürk’ün Milliyetçilik [...]

Atatürk Devrimleri

Eğitim Ve Öğretim Devrimi
Ocak 29, 2016 - (0) comments

Atatürk, Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile öğrenim gören kişi sayısının artırılmasını amaçladığı eğitim ve öğretim alanında köklü değişiklikler yapmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Osmanlı toplumunda yaygın [...]

Atatürk Haberleri

Dünyada Başöğretmen Sıfatlı Tek Lider
Şubat 10, 2016 - (0) comments

“Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı ve inkılaplarını hep sabırlı, ikna edici, güven verici, bilgili “öğretmenliği” sayesinde başarmıştır.Gerek öğretmenlik ve gerekse eğitimcilik kısmen doğuştan getirilen bazı özelliklere, [...]

Atatürk İnkılapları

Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri
Mayıs 07, 2015 - (0) comments

Türk inkılabı, bir doğuş, var oluş, kurtuluş, yeniden kuruluş ve baştan düzenlemeyi amaç kılan topyekün bir yenilik hareketidir. Ayrıca Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlikmücadelesidir. Dışarıda İttifak (Antlaşma)Devletleri ‘ne karşı, içeride de [...]

webmaster wordpress site analiz seo analiz